P-249

Set pikniku për 5 persona

P-336

Pjatë Shkume (rrumbullakët) me 6

P-247

Pjatë Shkume me 3 sy me 5

P-560

Mbulesë tavoline pikniku - Njëpërdorimshe ·100X120 cm 8 copë,

P-338

Enë Alumini Për Sutlaç me 5 litra

P-550

Pjata Me Ngjyrë Dreams me 6

P-743

Pjatë me model letre, E madhe me 6

P-551

Gota Kupe Me Ngjyrë Dreams Lukse me 6

P-552

Pirun Me Ngjyrë Dreams Luksë me 6

P-553

Lugë Me Ngjyrë Dreams Lukse me 6

P-554

Thikë Me Ngjyrë Dreams Lukse me 6

P-105

Pjata plastike transparente, me 10

P-285

Gota Plastike Coca-Cola me 10

P-060

Gotë Kristale me 6

P-061

Pjatë Plastike, e madhe me 10

P-062

Pjatë Plastike, e vogël, me 10

P-610

Pjata plastike transparente, me 50

P-954

Gotë Kartoni, e vogël, me 10

P-741

Gotë Kartoni e mesme me 10

P-742

Gotë Kartoni, e madhe me 6

P-7382

Gotë Kartoni, e vogël me 50

P-7411

Gotë Kartoni, e mesme me 50

P-7381

Gota Kartoni, e madhe me 50

P-049

Pirun Plastik me 10

P-050

Lugë Plastike me 10

P-051

Thikë Plastike me 10

P-056

Pipëza Për Të Pirë, me shakull me 40

P-194

Çop Shish, Me 100 cope, 25 Cm

P-790

Adana Şhish me 25

P-055

Përzierës Plastik me 50

P-556

Përzierës Luks Druri me 30

P-172

Kymyr Mangalli 1,5 Kg

P-344

Grill Metale

P-291

Pajisje ( Mbajtëse) Për Mangall

P-104

Masha Metale

P-180

Lëndë djegëse ''Resho'' 1000 Ml

P-222

Pompa Për Kremë

P-223

Qese Për Kremë

P-196

Kapsul Keku - Ekonomike

P-911

Kapsul Keku - E Madhe

P-913

Kapsul Keku E Vogël

P-184

Kruajtëse Dhëmbësh - E Madhe

P-185

Kruajtëse Dhëmbësh - E Vogël

P-901

Kruajtëse Dhëmbësh Higjenike

P-7410

Kruajtëse Higjenike me 1000