T-135

Film shtrirje (Strech), 10 Mt

T-137

Film shtrirje (Strech), 30 Mt.

T-142

İLetër alumini 8 Mt.

T-143

Letër alumini 15 Mt.

T-146

Qese Plerash 10 Lt me 40 ( Mini )

T-147

Qese Plerash 30 Lt me 20 ( e mesme )

T-148

Qese Plerash 50 Lt me 10 ( e Madhe )

T-149

Qese Plerash 70 Lt me 10 ( Battal)

T-150

Qese Plerash 90 Lt me 10 (Jumbo)

T-819

Qesë Plerash 100 Lt me 10 (Extra Jumbo) 80x110

T-873

Qesë Plerash Të Mbledhura 60 Lt me 15, Aromatike ( E madhe )

T-878

Qesë Plerash Të Mbledhura 40 Lt me 10, Aromatike ( E mesme )

T-874

Qesë Plerash Të Mbledhura 40 Lt me 20, Aromatike ( E mesme )

T-879

Qesë Plerash Të Mbledhura 40 Lt me 10, Aromatike ( E mesme )

T-138

Qesë Frigoferike Me Madhësi Të Vogël me 30

T-139

Qesë Frigoferike Me Madhësi Të Mesme me 20

T-136

Qesë Frigoferike Me madhësi Të Madhe me 15

T-798

Qese Frigoferike Paketa Eko

T-875

Qesë Frigoferike me dryn Me Madhësi Të Vogël me 12

T-140

Qesë Frigoferike me dryn Me Madhësi Të Mesme me 10

T-141

Qesë Frigoferike me dryn Me Madhësi Të Mesme me 8

T-396

Letër për pjekje 8 Mt

T-145

Qese Furre që nuk digjet me 8

T-871

Letër pjekje e prerë, me 16

T-298

Qese Akulli me 10